Een "natuurlijk mineraalwater",
wat is dat?

Het technisch jargon in de watersector is niet altijd even duidelijk. Om de voordelen van een mineraalwater te begrijpen moet je weten dat water "mineraal" genoemd wordt als het afkomstig is van een unieke, ondergrondse bron. Het water ondergaat geen enkele chemische bewerking en wordt gekenmerkt door zijn uitzonderlijke zuiverheid. De samenstelling ervan blijft dan ook constant doorheen de tijd.

Een natuurlijk mineraalwater van hoge kwaliteit

De Franse wetgeving hieromtrent is bijzonder streng. Natuurlijk mineraalwater is onderworpen aan tal van kwaliteitscontroles en de exploitatie van een bron moet door de overheid vergund zijn. Niet niks inderdaad, maar terecht!

Het spreekt voor zich dat het natuurlijk mineraalwater van Contrex® aan al deze voorwaarden voldoet. Al sinds eeuwen ontspringt het uit de bron in het hartje van de Vogezen. Langs de vlakte van de Vogezen, een gebied dat door het verbod op pesticides tegen elke vervuiling beschermd is, legt het eerst een ondergronds traject af. Doorheen dit traject neemt het water op natuurlijke wijze zijn kostbare mineralen op. (Om hier meer over te weten, kan je kennismaken met het werk van Agrivair). Welke zijn nu die mineralen? De mineralen Calcium en Magnesium zijn essentiële mineralen voor ons lichaam. Deze mineralen blijven ook constant blijven doorheen de tijd.

De constante samenstelling

Opdat het water perfect gezond zou blijven moet de bron uiteraard beschermd worden tegen vervuiling door landbouw, bewoning of industrie. Het mineraalwater van Contrex® is afkomstig van een ondergrondse bron die van nature beschermd wordt door een ondoordringbare laag gesteente, bestaande uit klei en mergel. Het hoeft geen enkele chemische bewerking te ondergaan. Er moet niets aan toegevoegd noch uit weggehaald worden... Het is perfect zoals het is! Een echt cadeautje van de natuur.

Een unieke,
ondergrondse bron

Precies omwille van deze zuiverheid en rijkdom wordt het natuurlijk mineraalwater van Contrex® door de Algemene Gezondheidsdirectie van Frankrijk erkend als een kwaliteitsvol natuurlijk mineraalwater.